Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI SPLETNIH PROGRAMOV IN VARSTVO PODATKOV

Svetujemo vam, da pred udeležbo na spletnih programih in predavanjih preberete spodaj napisane Splošne pogoje poslovanja in varstvo podatkov. Kot uporabnik se z navedenimi pogoji strinjate s postopkom prijave na spletni program ali predavanje. Upravljalec si pridržuje pravico do spremembe pogojev kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Vse spremembe so zavezujoče za kupce od objave na spletni strani. V primeru, da se s pogoji ne strinjate, vas prosimo, da prijave ne opravite.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Predmet storitve so spletni programi (spletna predavanja in 6 tedenski spletni program), ki se navezujejo na tematiko visoke senzitivnosti (v nadaljevanju spletni programi) in jih izvaja Inštitut Senzitiva, Zavod za svetovanje, izobraževanje in osebnostno rast, Brdinje 60, 2390 Ravne na Koroškem (v nadaljevanju organizator).

(2) Na spletne programe se je možno kadarkoli prijaviti preko spletnega obrazca. Na spletni strani so v naprej objavljeni termini spletnih programov, organizator pa si pridržuje pravice do sprememb datuma in ure izvedbe.

2. člen

(1) Organizator se zaveže, da udeležencem spletnega programa nudi vsebine navedene v pripadajočem opisu na spletni strani www.visokosenzitivnaoseba.com. Za strokovno izvedbo poskrbi: Maruška Merisa Krajnc, mag. zakonskih in družinskih študijev in specializantka zakonske in družinske terapije, ki je hkrati tudi organizator spletnega programa.

(2) Strokovnjaki se zavežejo udeležencem predavanj na spletni strani www.visokosenzitivnaoseba.com nuditi strokovne informacije, ki so v pomoč pri življenjskih izzivih s katerimi se udeleženci spletnih programov srečujejo, niso pa na voljo za osebna svetovanja razen v primeru, ko se prijavijo na drug program, ki to omogoča.

(3) Spletni program ne nadomešča zdravljenja ali psihoterapevtske/ psihološke/ psihiatrične pomoči.

3. Člen

1. Organizator se zaveže izvesti spletni program v vsakem primeru in v vsakem vremenu.

2. Spletna predavanja si lahko vsak poslušatelj ogleda preko zaprte povezave, ki mu jo organizator pošlje po elektronski pošti zatem, ko je poravnano plačilo. V 6-tedenski spletni program se lahko poslušatelj prijavi preko posebne platforme, katere dostop mu je omogočen po poravnanem plačilu.

3. Organizator ne odgovarja za primere višje sile, ki so posledica nepravilnega delovanja internetne povezave posameznega poslušatelja oz. za primere okvar ali motenj spletne strani Vimeo, uklanjanje katerih je v domeni spletne strani Vimeo.

4. Predavanja si je možno ogledati za nazaj.

5. Ogled predavanj poslušateljev ne zavezuje k nobenemu angažmaju oz. aktivnosti, so pa povabljeni, da svoja vprašanja naslovijo na organizatorja preko e-pošte darilovisokesenzitivnosti@gmail.com ali info@institutsenzitiva.si.

CENA IN DOLOČBE GLEDE PLAČILA

4. člen

(1) Cene posameznega spletnega programa so objavljene na spletni strani www.visokosenzitivnaoseba.com. Pri plačilu veljajo paketi in popusti, ki so objavljeni na spletni strani www.visokosenzitivnaoseba.com.

(2) Po prijavi na spletni program udeleženec prejme na e-naslov podatke za plačilo predračuna izbranega spletnega programa. Plača se polno ceno spletnega programa.

(3) V primeru 6-tedenskega spletnega programa obstajata dve možnosti za prijavo v program ter plačilo v enem ali v dveh obrokih. V primeru plačila v dveh obrokih, se po plačilu prvega obroka udeležencu omogoči dostop do prve polovice programa. Za dostop do druge polovice programa mora udeleženec pravočasno poravnati tudi drugi obrok plačila. Ko je cena v celoti poravnana, udeleženec prejme doživljenjski dostop do celotne vsebine programa in tudi do vsebinskih nadgradenj programa.

(4) Po plačilu predračuna za izbrani spletni program udeleženec na e-mail prejme tudi potrdilo o plačilu – račun.

(5) Zaradi narave programov so vsa plačila končna in organizator po prejetem plačilu polne cene ali enega obroka ne more vrniti denarja.

POTEK SPLETNIH PROGRAMOV

5. člen

(1) Spletni programi potekajo ali preko zaprte povezave na spletni strani Vimeo ali na zaprti spletni platformi (v primeru 6-tedenskega programa). Pogoj za udeležbo na spletnih programih je možnost internetne povezave. Udeleženec dobi preko elektronske pošte direktno povezavo za dostop do posameznega spletnega programa in ostalo e-gradivo, če je to navedeno za posamezni spletni program na spletni strani www.visokosenzitivnaoseba.com .

(2) Po plačilu predračuna za izbrani spletni program udeleženec dobi na e-naslov povezavo in geslo za vstop v zaprto spletno platformo (v primeru 6-tedenskega spletnega programa) ali povezavo za dostop do spletnega predavanja.

(3) Spletna predavanja so preko zaprte spletne povezave dostopna 60 dni od prijave udeleženca na predavanja. Udeleženec si predavanja v obdobju šestdesetih dni lahko kadarkoli ali večkrat ogleda preko zaprte povezave. Po šestesetih dneh od prejete povezave za dostop do predavanja, je dostop do predavanj onemogočen.

(4) Organizator si pridržuje pravico do skrajšanja ali podaljšanja dostopnosti do predavanj na zaprti spletni platformi pri čemer se zavezuje, da bo udeležence o tem tudi pravočasno obvestil.

(5) Udeleženec, ki se prijavi na 6-tedenski spletni program, po polnem plačilu cene pridobi vseživljenjski dostop do programa oz. vse dokler bo program na voljo preko www.visokosenzitivnaoseba.com.

DOLOČBE GLEDE ZASEBNOSTI

6. člen

(1) Udeleženci spletnih programov na zaprti spletni platformi ali preko zaprte povezave na Vimeo strani ne  vidijo drugih članov, ki so dobili dostop do programa.

VARSTVO PODATKOV

7. člen

1. Organizator kot upravljalec osebnih podatkov spoštuje zasebnost poslušateljev ter se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom prijave in izvedbe ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZvOP) ter pravili o varstvu osebnih podatkov.

2. Brez izrecne privolitve poslušateljev osebnih podatkov organizator ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot pa izključno za potrebe kontaktiranja posameznih poslušateljev.

3. Posamezni poslušatelj organizatorju kot upravljavcem zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe spletnih programov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

4. Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov udeležencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

– elektronski naslov (za potrebe obveščanja v zvezi z spletnim programom);

– ime in priimek (za potrebe izdelovanja predračuna in računa).

5. V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak poslušatelj možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov skladno z veljavnimi predpisi. Podatke hrani organizator v računalniški obliki. Na podlagi zahtevka udeleženca se podatki izbrišejo.

6. Podatke hrani organizator do preklica za namen spletnega obveščanja o vsebinah, novostih in aktivnostih. Poslušatelj lahko kadarkoli zahteva, da organizator novice o svojih vsebinah in programih preneha pošiljati.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8. člen

(1) V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih izjav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa organizator spletnih predavanj. Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.

(2) Vprašanja o zaupnosti in uporabi osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah lahko udeleženci naslovijo na elektronski naslov: darilovisokesenzitivnosti@gmail.com ali info@institutsenzitiva.si.

(3) Udeleženec se zavezuje, da je skrbno prebral Splošne pogoje spletnih programov in določbe o varstvu podatkov ter se strinja z vsemi določbami, navedenimi v javno objavljenih dokumentih.

Inštitut Senzitiva, zavod za svetovanje, izobraževanje in osebnostno rast

www.visokosenzitivnaoseba.com

darilovisokesenzitivnosti@gmail.com

info@institutsenzitiva.si